JongIn Opmeer

Home   havo

havo

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf jaar. De eerste drie jaren heten onderbouw. In de onderbouw volg je een breed pakket aan vakken. Daarna kun je doorstromen naar de bovenbouw. Een leerling die over is naar de vierde klas kan ook overstappen naar het mbo en een vakopleiding volgen. In de bovenbouw kiest elke leerling voor een profiel. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een bepaalde richting in het hoger onderwijs. Er zijn vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, cultuur en maatschappij. Met een havo-diploma kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Wie naar de universiteit wil, kan doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. Op het vwo moet je meestal hetzelfde profiel nemen als op de havo.